מידע חדשות ומאמרים


7X2  >>
2010-11-02 16:28:48   יזם/קבלן: איך תנהל את הפסולת שלך ב- 7 שלבים פשוטים?כדי לצמצם את כמויות פסולת הבניין בישראל ולמזער את הנזקים לסביבה, הוציא המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף עם משרד הפנים, הנחיות מסודרות לועדות התכנון והבנייה ברשויות המקומיות.חברת גרין-נט, באמצעות הפלטפורמה האינטרנטית שלה, מאפשרת לך לנהל בצורה חכמה את הטיפול בפסולת הבניין שלך באמצעות תהליך ידידותי בן 7 שלבים. הניהול מתבסס על התקשרות עם מטמנה מוסדרת, המאושרת על-ידי המשרד להגנת הסביבה, עוד לפני קבלת אישור הבנייה ועל תפעול הטפסים והתשלומים לוועדות השונות באמצעות הפורטל שלנו.אתה מוזמן להשתמש בפלטפורמה שלנו וליהנות מדרך קלה ומיידית לניהול הפסולת שלך.   1. חישוב כמויות פסולת צפויה (מאושר על-ידי מהנדס/אדריכל הפרויקט)מהנדס הפרויקט או האדריכל יחשבו את כמויות פסולת הבניין המינימלית שעתיד הפרויקט לייצר.הפסולת שתיטמן היא פסולת בניין הנוצרת באחת משלוש דרכים: 1. פחת של חומרים בתהליך הבנייה (לדוגמא: עודפי טיח); 2. חומרים המשמשים כחומרי עזר בבנייה (לדוגמא: ברזל, עץ, שאריות מלט); 3. חומרי הריסה כתוצאה משיפוץ המבנה או מהריסתו המוחלטת (לדוגמא: קירות).   2. התקשרות ותשלום עפ"י צפי הכמויותההתקשרות תבוצע עם אחת המטמנות המוסדרות הפועלות בישראל על-פי בחירת הקבלן/היזם.לאחר שיהיו בידיך פרטי הפרויקט וכמויות הפסולת הצפויות, תוכל להיכנס לאתר, להזין את הפרטים ולבצע מיידית התקשרות עם המטמנה.   אופני התשלום: באמצעות כרטיס אשראי באתר [פלטפורמת SSL מאובטחת] באמצעות משלוח צ'ק בדואר או באמצעות הטלפון (מסירת פרטי אשראי) 3. קבלת אישור התקשרות ושוברי הטמנה על-פי מספר בקשהקבלת האישור באופן מיידי באמצעות האתר  לידי הקבלן/היזם.   4. הגשת אישור התקשרות לועדת תכנון ובניהלאחר הדפסת האישור מהאתר, תוכל להגישו לועדת תכנון ובניה לצורך קבלת אישור בניה   5. קליטת הפסולת הנוצרת באמצעות שוברי הטמנהכל תוצרי הפסולת מועברים למטמנה איתה בוצעה ההתקשרות. היזם/קבלן מקבל תעודת שקילה המעידה על כך שהפסולת הוטמנה/טופלה.   6. הוצאת דו"חות מעקב לרשויותבסיום התהליך, מגיש היזם/הקבלן את ריכוז תעודות השקילה של כל כמות הפסולת שהוטמנה.   7. קבלת אישור להוצאת טופס 4 לאכלוסזהו השלב האחרון בתהליך. באמצעות האתר תוכל  להדפיס את האישור הרשמי של המטמנה לצורך קבלת טופס 4  גרין נט - ניהול פסולת חכם  >>
2010-07-25 07:54:18pyramid גרין נט

חברת גרין-נט פועלת על מנת לתת מענה לבעיית הפסולת המוצקה בישראל, מתוך ראייה אקולוגית של הסביבה. גרין-נט מאפשרת גישה לאתרי הטמנה וטיפול בפסולת המבוססים על תכנון הנדסי מוקפד, תשתיות חדישות וטכנולוגיה מתקדמת. תהליך ניהול הפסולת החכם של גרין-נט כולל השבה, מחזור והטמנה של הפסולת היבשה. יצרני פסולת בניין יכולים באמצעות האתר לבצע התקשרות עם אתר פסולת מורשה ולהפיק את כל האישורים הנדרשים על ידי ועדות התכנון והבניה.

פרויקטים נבחרים

 

Naan_Green

חדש בנען - תא אסבסט 

מטמנת גרין לקליטה, מחזור והטמנה של פסולת יבשה קיבלה לאחרונה אישור  מהמשרד להגנת הסביבה לפתיחת תא יעודי לקליטת אסבסט צמנט.  פסולת האסבסט תגיע לאתר כשהיא ארוזה בניילון באופן הרמטי.

 

לפרטים נוספים

tor5an

מטמנה חדשה בטורעאן

אתר טורעאן - קליטה ומיחזור בע"מ, נפתח לפעילות בשלהי 2010 בסמוך לצומת גולני. האתר משרת את הישובים באזור ומיועד לקליטת פסולת בניין, פסולת תעשייה ועודפי עפר, ומספק הסכמי התקשרות להיתר בניה.

לפרטים נוספים

מטמנות
תהליך הטיפול בפסולת אתר מטמנה לפי אזור
תהליך הטיפול בפסולת בניה mapa_green - אתרים להטמנת פסולת יבשה בישראל